produbi@email.cz

Chceme změnu pro lepší Dubí

Děkujeme všem, kteří nás podpořili ve volbách.

Platforma PRO Dubí splnila účel, pro který vznikla, proto jsem se rozhodla od listopadu 2022 její činnost utlumit, a to do doby, než se objeví nové výzvy a potřeby. Více informací v prohlášení.

Mgr. Kamila Vítek Derynková

O nás

Jsme skupina několika lidí různého věku a profesí, které spojuje zájem o dění v okolí a problémy města Dubí. Do voleb jdeme jako nezávislí kandidáti, neřídí nás žádná strana, ani lídr. Neurčujeme jednotlivým kandidátům, co mají nebo nemají dělat a každý z nás se rozhoduje a jedná podle svého svědomí. Spojuje nás názor, že v každém volebním období byly učiněny některé pozitivní kroky, ale myslíme si, že je v našem městě rozhodně co zlepšovat!

Víte, jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva města? Zde je malý návod.

NAŠI ZASTUPITELÉ 2018-2022

Před čtyřmi lety jsme Vás oslovili poprvé před komunálními volbami do dubského zastupitelstva. Naši kandidáti šli do voleb s nadšením a touhou změnit věci v našem městě k lepšímu.

Díky Vašim hlasům se dostali do zastupitelstva dva naši kandidáti (Jiří Zmítko a Jiří Vítek). Mnohým se může zdát, že práce „opozičních“ zastupitelů je málo viditelná, ale ve své nelehké situaci dvou ze sedmnácti zastupitelů odvedli za uplynulé čtyři roky velký kus práce. I když se za své názory a aktivity potýkají s nesouhlasem, ba i nepřátelstvím některých městských  zastupitelů a úředníkůpovedlo se jim posunout práci zastupitelstva i městského úřadu dopředu

Naši zastupitelé hlídají sporné kroky města a předávají informace občanům. Na zastupitelstvo nyní chodí více lidí z veřejnosti, lidé se více zajímají o dění v okolí, ale nejen to.

Naši zastupitelé vznášejí pravidelně i nepříjemné dotazy na vedení města i úředníky, zjišťují nesrovnalosti, aktivně odmítají pro město
nevýhodné aktivity a prodeje majetku, hlídají efektivní využívání financí města 
(např. komunitní centrum), brání město před devastací přírody a krajiny (těžba, zastavování zeleně, vodní elektrárna na Bystřici).

Vzhledem k omezeným možnostem dvou hlasů proti patnácti to opravdu není málo!

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2022

Pro letošní volby jsou na naší kandidátce nejen kandidáti z předcházejících voleb, ale i nové tváře. Stále jsme většinou nestraníci, nicméně pro letošek jsme spojili své síly s ODS, takže na naší kandidátce jsou vedle nestraníků, členů Pirátů i členové ODS. Stranickost pro nás ale stále není příliš důležitá. Věříme, že čestní a odvážní lidé dokáží správně rozhodovat bez ohledu na stranickou legitimaci.

Naše kandidátka je záměrně různorodá, protože už nechceme vládu jediného názoru a pohledu na svět. Jsme lidé různých profesí a životních zkušeností a mnohé z nás znáte, ať už jako zastupitele, jako veřejně aktivní osoby, z dobročinných a veřejně prospěšných akcí, jako kolegy z práce nebo jednoduše jako dobré sousedy. Pro změny v našem městě chceme uplatnit nejen své vědomosti a zkušenosti z různých sfér profesního i společenského života, ale také všeobecný rozhled, lidský přístup a férové jednání. 

Rozdíly ve věku, profesích i zázemí jsou naší velkou výhodou, protože věříme, že slušná a rozumná diskuze a spolupráce lidí s různými názory často vede k lepším výsledkům než jednostranné vedení.

Jak jsme za poslední čtyři roky opakovaně ukázali, nebojíme se prosadit proti silnějšímu partnerovi, jde-li nám o správnou věc. Chceme, aby město fungovalo především pro občany a jejich potřeby. Současné problémy našeho města chceme jasně a srozumitelně pojmenovat, najít jejich příčinu, a především se prosadit o jejich vyřešení. Nejde nám o „politické posty“, ale o to, aby Dubí bylo lepším místem pro nás občany.

Proč kandidujeme?

  • Zlepšení nepřijde samo od sebe.
  • Vidíme, že jediná cesta, jak prosadit pozitivní změny, je změnit složení v zastupitelstvu.
  • Chceme, aby v zastupitelstvu byli lidé, kteří se nebojí ozvat a slušně, racionálně a nestranně diskutovat, pokud je něco ve městě špatně.
  • Chceme, aby občanům města byla nabídnuta nezávislá alternativa ke starším politickým uskupením.

Nezávislost a odpovědnost

Za čtyři roky v zastupitelstvu naši kandidáti prokázali, že jednají nezávisle a podle svého nejlepšího přesvědčení. I nadále chceme v zastupitelstvu rozhodovat ve prospěch města a jeho občanů. Náš program jsme si vytvořili sami a zahrnuje nejpalčivější problémy našeho města.

Transparentnost

Mluvíme a jednáme otevřeně a chceme racionálně řešit problémy. Chceme, aby i město jednalo transparentně a férově s občany. Zlepšení vzájemné komunikaci mezi městem a jeho občany je jednou z našich priorit.

Efektivita

Chceme, aby majetek a finance města byly efektivně využívány pro zlepšení života jeho obyvatel a stavu okolí i přírody. Klademe důraz na minimalizaci nepotřebných nákladů města.