produbi@email.cz

Náš program

PROGRAM PRO VOLBY 2022

ZLEPŠENÍ VZTAHU MĚSTA A OBČANŮ

JSME PRO:

 • otevřenou, srozumitelnou a včasnou komunikaci s občany všech dubských částí o dění ve městě

 • podporu aktivních občanů, občanských iniciativ a dobrovolných komunitních aktivit

Chceme konat a hlasovat v zájmu města Dubí a jeho občanů, nikoliv ve prospěch zájmů několika málo jednotlivců či úzké skupiny lidí.

EFEKTIVNÍ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ

JSME PRO:

 • efektivní využití městských financí s cílem vyrovnaného rozpočtu
 • úsporu nepotřebných městských nákladů a lepší kvalitu poskytovaných služeb
 • aby služby pro město zajišťovaly přímo jednotlivé místní firmy (odpady, čištění komunikací a zimní údržba, údržba zeleně), nikoliv nadnárodní společnost
 • zvážení znovuzřízení technických služeb pro některé služby
 • fungující a efektivní zimní údržbu ve všech městských částech
 • profesionálního odborníka na dotace (projektového managera) přímo na Městském úřadě, nikoliv zajišťování dotací externím subjektem

ROZVOJ MĚSTA V SOULADU SE ZÁJMY OBČANŮ

JSME PRO:

 • přehodnocení současného územního plánu a jeho lepší nastavení potřebám občanů
 • regulaci překotné výstavby v souladu s udržitelným rozvojem města Dubí
 • zachování a vytyčování nezastavěných ploch (zeleň, veřejná prostranství, volnočasové zóny atd.)
 • regulaci nekoncepční výstavby na Cínovci (zachování horského rázu a ochrana přírody a krajiny)
 • cílené a smysluplné investice v souladu s potřebami občanů (např. kanalizace Drahůnky a dostavba chodníků)
 • rozvoj občanské vybavenosti, aby nabídka obchodů a služeb ve městě byla dostatečná
 • využití bývalé školy v Pozorce pro zřízení např. základní školy, mateřské školy anebo volnočasových aktivit

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZKRÁŠLENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

JSME PRO:

 • ochranu životního prostředí a krajiny
 • vyhlášení CHKO Krušné hory a zvýšení ochrany cenných území
 • úpravu a zkrášlení veřejného prostoru, náměstí, parků a zeleně
 • pravidelný monitoring a odstraňování černých skládek

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A DŮSLEDNÉ ŘEŠENÍ KRIMINALITY

JSME PRO:

 • zvýšení bezpečnosti a efektivní řešení kriminality v Pozorce i v dalších problematických lokalitách
 • vysokou profesionalitu městské policie a efektivní spolupráci s Policií ČR

SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

JSME PRO:

 • cílené volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • rozvoj sportu, kultury a dalších zájmových aktivit (např. seniorů)
 • vznik a obnovu venkovních sportovních ploch (např. in-line, skateboarding, venkovní posilovny apod.)
 • péči o dubské památky, opravy památkově chráněných objektů a zachování a opravy architektonicky cenných objektů v lázeňské části

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

JSME PRO:

 • efektivní podporu udržitelného cestovního ruchu
 • pravidelné zpřístupnění většiny dubských památek a zajímavostí
 • obnovu mstišovské obory a lázeňských promenádních cest
 • rozvoj turistické infrastruktury a připomínek hornické historie na Cínovci