produbi@email.cz

Rubrika: Cínovec

Společně pro lepší Dubí

Město Dubí prodalo areál bývalých Rudných dolů na Cínovci

Zastupitelé města Dubí rozhodli o prodeji areálu bývalých Rudných dolů na Cínovci na svém zasedání 15. září 2021. Pro bylo 11 ze 14 přítomných zastupitelů – všichni kromě zastupitelky Hrubešové, zastupitelů Leta a Vítka. Rada města doporučila schválení prodeje v červnu. Záměr firmy, která vyhrála obálkovou metodu, nikdo, ani starosta města, nezná.  NEDÁVNÁ HISTORIE AREÁLU…
Více

Těžba lithia – vyjádřete se i Vy

Základní informace k záměru hlubinné těžby v oblasti Sedmihůrky. K procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA se může vyjádřit i veřejnost. Důležitou úlohu v procesu EIA hraje i město Dubí, které by mělo hájit zájmy svých obyvatel a podporovat pouze udržitelný rozvoj oblasti. Text oznámení EIA je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP506?lang=cs

Na Cínovci má stát pomník připomínající pohraničníky z éry železné opony

„Státní hranici střežili a bránili vybraní občané našeho státu, kteří poctivě plnili slova přísahy a věrně sloužili ve prospěch státu. Proto chceme k malému pomníku vybudovat sochu pohraničníka se psem,“ cituji slova předsedy Ústecké krajské rady Klubu českého pohraničí (dále jen KČP) Jana Dlouhého pro Haló noviny. Zní Vám to jako komunistická propaganda padesátých let? Mýlíte se!…
Více