produbi@email.cz

Těžba lithia – vyjádřete se i Vy

Základní informace k záměru hlubinné těžby v oblasti Sedmihůrky. K procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA se může vyjádřit i veřejnost. Důležitou úlohu v procesu EIA hraje i město Dubí, které by mělo hájit zájmy svých obyvatel a podporovat pouze udržitelný rozvoj oblasti.

Text oznámení EIA je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP506?lang=cs

Napsat komentář