produbi@email.cz

Rubrika: Dění v Dubí

Společně pro lepší Dubí

Těžba lithia – vyjádřete se i Vy

Základní informace k záměru hlubinné těžby v oblasti Sedmihůrky. K procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA se může vyjádřit i veřejnost. Důležitou úlohu v procesu EIA hraje i město Dubí, které by mělo hájit zájmy svých obyvatel a podporovat pouze udržitelný rozvoj oblasti. Text oznámení EIA je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP506?lang=cs

Cesty do Německa výrazně omezeny

S platností od 17.11.2020 se zpřísňují podmínky vycestování do Německa a již není možný tzv. „malý přeshraniční pohyb“ se saskou stranou. To znamená, že nesmíme za nákupy, sportem či jinými volnočasovými do Německa, podobně jako naši němečtí sousedé mají omezeny cesty do Čech. Výjimku mají pouze pendleři a cesty na méně než 12 hodin z…
Více

Reakce Ing. Kašpara na informace v Dubském zpravodaji

Se souhlasem zveřejňujeme reakci Ing. Jiřího Kašpara na informace, uvedené v úvodníku (Slovo starosty) Dubského zpravodaje č. 5/2020, které dle jeho mínění poškodily dobré jméno jeho rodiny. Zároveň zveřejňujeme průvodní dopis redakci tiskoviny a původní znění úvodníku. Podobné osobní napadání je snad běžné v pokročilé noční hodině v restauračním zařízení, ale nikoliv však v obecním…
Více

Jak se žije v Dubí v době rouškové? Solidarita, ale i bezohlednost a arogance.

Možná, že jsme si to před pár měsíci při sledování dění v Číně neuměli a možná ani nechtěli představit, ale v březnu se opatření proti šíření koronaviru dotklo života nás všech. Krizová situace pověděla mnohé o naší společnosti. Náš dík a uznání patří všem, kteří se v této nelehké době snaží pomáhat druhým. Nejde pouze o zdravotníky, policii,…
Více