produbi@email.cz

Jak se žije v Dubí v době rouškové? Solidarita, ale i bezohlednost a arogance.

Možná, že jsme si to před pár měsíci při sledování dění v Číně neuměli a možná ani nechtěli představit, ale v březnu se opatření proti šíření koronaviru dotklo života nás všech.

Krizová situace pověděla mnohé o naší společnosti. Náš dík a uznání patří všem, kteří se v této nelehké době snaží pomáhat druhým. Nejde pouze o zdravotníky, policii, celníky, hasiče, ale i o další profese, které přispívají k chodu společnosti, jako jsou prodavači v obchodech, pošťáci, řidiči a mnozí další. Uznání zaslouží i množství lidí, kteří nezištně šijí roušky, nakupují seniorům a pomáhají jinými způsoby. Vážíme si nesmírně starostek a starostů, kteří se zvedli od stolů a začali pro své spoluobčany sami vyrábět nebo shánět roušky, zabezpečovat potřebné a vysvětlovat jasně a srozumitelně spoluobčanům nutnost zavedených opatření.

Druhá tvář doby koronové je ale smutnější. V mnoha městech je striktně vyžadováno dodržování nařízení vlády. Ač platí vládní nařízení celoplošně, někdy to vypadá, že v Dubí máme režim volnější. Mnozí lidé mají roušku, mnozí jí mají, ale na krku a někteří jí mají. Pochopitelně nejde o lidi v parcích, v lesích a na loukách, ale přímo v městských ulicích, kde je velká pravděpodobnost potkání a nákazy ostatních. Na některých místech dochází i přes zákaz ke sdružování lidí. Podněty občanů městské policii na nedodržování pravidel často nic nezmění.

Jde o bezohlednost vůči ostatním a nezodpovědnost ke společnosti! Je to opovrhování všemi, kteří vynakládají energii v boji proti koronaviru! Všichni si přejeme co nejrychleji překonat tento nechtěný stav, proto apelujeme na spoluobčany, aby dodržovali zakrytí úst a nosu. Apelujeme i na městskou policii, aby důsledně kontrolovala dodržování nařízení. Pokud opakovaná domluva nepomáhá, je třeba zvolit přísnější postih.

(kvd)

Napsat komentář