produbi@email.cz

Rubrika: Ochrana přírody

Společně pro lepší Dubí

Těžba lithia – vyjádřete se i Vy

Základní informace k záměru hlubinné těžby v oblasti Sedmihůrky. K procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA se může vyjádřit i veřejnost. Důležitou úlohu v procesu EIA hraje i město Dubí, které by mělo hájit zájmy svých obyvatel a podporovat pouze udržitelný rozvoj oblasti. Text oznámení EIA je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP506?lang=cs

Aktualizace: Zveřejněna dokumentace EIA k výstavbě RD v Drahůnkách

Aktualizace: Dokumentace EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) specifikuje jednotlivé vlivy výstavby na přírodu, krajinu, obyvatele atd. a všechny důležité informace. Je k dispozici na portálu Cenia: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1132?lang=cs Do procesu EIA se můžou zapojit i občané, tedy veřejnost, a to formou písemného vyjádření. To je nutné do 12.4.2021 zaslat na Krajský úřad ústeckého kraje, odbor…
Více

Přijďte pomoct uklidit Dubí – sobota 21.9.2019

V sobotu 21.9.2019 od 10:00 do 13:00 hodin proběhne už poněkolikáté úklidová akce. Sraz účastníků je na Školním náměstí. Uklízet se bude Horská ulice a Kudrák. Akci pořádá Šárka Rousová. Více informací naleznete zde:

UFO na Cínovci? aneb Kdo vytrhal stromy?

AKTUALIZACE: Ani inspekce, ani příslušný báňský úřad nezjistil žádné pochybení. Záhada vytrhaných stromů ale byla vyřešena! Skutečně je nechali vytrhat těžaři. Do konce léta by neměly být provedeny žádné další terénní práce z důvodu ochrany tetřívka. Na cínoveckém odkališti došlo k podivuhodnému úkazu, který žádného milovníka záhad nemůže nechat chladným. Začátkem března se na místě vzrostlých stromů…
Více