produbi@email.cz

Aktualizace: Zveřejněna dokumentace EIA k výstavbě RD v Drahůnkách

Aktualizace: Dokumentace EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) specifikuje jednotlivé vlivy výstavby na přírodu, krajinu, obyvatele atd. a všechny důležité informace. Je k dispozici na portálu Cenia: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1132?lang=cs

Do procesu EIA se můžou zapojit i občané, tedy veřejnost, a to formou písemného vyjádření. To je nutné do 12.4.2021 zaslat na Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

U výstavby v Drahůnkách bude posuzován vliv na přírodu (v procesu EIA)

V případě zájmu o další informace k zapojení veřejnosti se můžete obrátit na spolek CINVALD z.s. – Mgr. Kamila Vítek Derynková, kamila.derynk@seznam.cz.

Záměr výstavby rodinných domů v Drahůnkách může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, takže bude dále posunován v procesu EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Bylo o tom rozhodnuto dne 24. listopadu 2020, kdy Ústecký kraj vydal závěr zjišťovacího řízení na základě dokumentace a vyjádření dotčených úřadů a institucí věci Zóna pro bydlení – Drahůnky (ke stažení zde). Jde především o posouzení zásob hnědého uhlí, zasakování dešťových a jejich vliv na území, vliv na krajinný ráz a dále o to, aby investor dokázal převahu veřejného stavby nad zájmy ochrany přírody.

Napsat komentář