produbi@email.cz

Změna územního plánu a jeho veřejné projednání

V pondělí 15. 3. 2021 od 15:00 hodin bude v Lidovém domě v Pozorce veřejné projednání 5. změny dubského územního plánu. Některé změny jsou jen technické (zpřesnění zastavěných pozemků). Další změny jsou faktické a jde například o změnu využití u pozemků ve Mstišově.

Do přípravy územního plánu může kromě vlastníků pozemků, investorů a zástupců veřejnosti zasáhnout i široká veřejnost, takže pokud máte jakékoliv připomínky ke změnám nebo návrhu územního plánu, neváhejte je nyní uplatnit.

Veškeré dokumenty s vyznačenými změnami a mapami naleznete na webu města: https://www.mesto-dubi.cz/mestsky-urad/uredni-deska/verejna-vyhlaska-oznameni-verejneho-projednani-5-zmeny-uzemniho-planu

Napsat komentář