produbi@email.cz

UFO na Cínovci? aneb Kdo vytrhal stromy?

AKTUALIZACE: Ani inspekce, ani příslušný báňský úřad nezjistil žádné pochybení. Záhada vytrhaných stromů ale byla vyřešena! Skutečně je nechali vytrhat těžaři. Do konce léta by neměly být provedeny žádné další terénní práce z důvodu ochrany tetřívka.

Na cínoveckém odkališti došlo k podivuhodnému úkazu, který žádného milovníka záhad nemůže nechat chladným. Začátkem března se na místě vzrostlých stromů a keřů znenadání objevila pláň. Stromy i s kořeny byly vytrhány ze země a půda byla zplundrována.

Foto ze dne 7.3.2019

K těmto úkazům došlo na místě odkaliště (deponie, haldy) po pravé straně při příjezdu na Cínovec. Změny v porostu jsou viditelné již z dálky, z blízké asfaltové silnice vpravo od hotelu Pomezí, ale dílo pravé dílo zkázy je vidět teprve na místě samém. Někteří lidé z okolí tvrdí, že začátkem března slyšeli z těchto míst nezvyklý hluk a cítili zde velice silný vítr. Kolují tedy spekulace, že za poškození přírody v tomto místě můžou mimozemské bytosti. Létající objekty však vzhledem k husté mlze nebyly spatřeny.

Foto ze dne 2.4.2019

Místní spolek CINVALD podobným spekulacím nevěřil a domníval se, že terénní práce byly provedeny těžaři, a to v rozporu se státem danými podmínky těžby, takže mohlo dojít k poškození přírody a krajiny. Spolek tedy požádal dne 6.3. o kontrolu Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Inspektoři pak 19.3. provedli šetření na místě a zjistili, že „zde nebyly nalezeny stopy po vjezdu nebo popojíždění těžké techniky…Rovněž nebyly nalezeny stopy po vytrhávání zeleně rostoucí mimo les“ (citace se sdělení ČIŽP z 28.3.2019) a spolkem podaný podnět byl vyhodnocen jako nedůvodný.

Je tedy otázkou, zda na inspektory nebyla použita technologie „vymazání paměti“ podobná té, co používali hrdinové filmu Men in Black. Možná, že na spekulacích o UFO skutečně něco může být.

Anebo inspektoři provedli kontrolu úplně jinde, na jiném odkališti a na jiném Cínovci…

(kvd)


Napsat komentář