produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 23.6.2021 od 18:00 hodin v Pozorce

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 23. 06. 2021 od 18:00 hodin v Lidovém domě v Pozorce (Sadová 192).

Na programu je například projednání návrhu závěrečného účtu (schodek hospodaření města 2020 – 3,9 mil. Kč) a opět řada majetkoprávních záležitostí (prodej nemovitostí).

Dále bude projednáván návrh na změnu územního plánu zkráceným způsobem kvůli změně využití lokality Běhánky u Husova vrchu z plochy smíšené nezastavěného území do plochy bydlení pro umístění 12 rodinných domů.

Město také chce prodat areál bývalých rudných dolů na Cínovci a zastupitelstvo o tomto tématu bude ve středu jednat.

Materiály k zastupitelstvu naleznete zde.

Areál bývalých Rudných dolů Cínovec

 

Napsat komentář