produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 12.5.2021 od 18:00 hodin v Pozorce

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 12. 05. 2021 od 18:00 hodin v Lidovém domě v Pozorce (Sadová 192).

Na programu je opět několik majetkoprávních záležitostí, převzetí osvětlení (lamp) v obytné zóně Na Výsluní II, projednání dotace na opravu další části fasády kostela na Cínovci (933 tis. Kč), dotace na odborné učebny ZŠ Dubí II (3,42 mil. Kč) a dotace na natočení dokumentu Středověké sklárny a výroba skla v současnosti na česko-saském pomezí (476 tis. Kč).

Zajímavým bodem je změna pravidel pro prodej nemovitého majetku města, která spočívá ve změně jednotlivých kroků při prodeji. Znalecký posudek bude nově zpracováván před zveřejněním záměru prodeje, a cena (cena obvyklá dle posudku) pak bude součástí zveřejnění záměru prodeje. V případě jednoho zájemce hradí kupující obvyklou cenu navýšenou o cenu za znalecký posudek a případný geometrický plán. V případě více zájemců bude cena stanovena obálkovou metodou, která proběhne v rámci zasedání zastupitelstva.

Materiály k zastupitelstvu naleznete zde

Napsat komentář