produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 16.12.2020, 18:00 hodin

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 16. 12. 2020 od 18:00 hodin v Lidovém domě v Pozorce (Sadová 192). Pozvánku naleznete zde: ZM 2020-12-16

Na programu jsou například majetkoprávních záležitosti lokality Barborka (převod osvětlení, směna pozemků), dotace na mzdu ošetřovatelky v Domě s pečovatelskou službou, ukončení veřejnosprávní smlouvy s obcí Srbice (měření rychlosti), navýšení rozpočtu kvůli pořízení serverového systému pro městskou policii a zvýšení počtu kamerových bodů – ve Mstišově a u kostela na Cínovci (stožáry již instalovány). Asi nejzajímavějším bodem je pak návrh rozpočtu na rok 2021, který naleznete i na webu města: Návrh rozpočtu na rok 2021.

Napsat komentář