produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 16. 9. 2020 od 18:00 hodin

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 16. 9. 2020 od 18:00 hodin v Lidovém domě v Pozorce (Sadová 192). Pozvánku naleznete zde: http://www.mesto-dubi.cz/file/board/2831.pdf.

Na programu je řada majetkoprávních záležitostí, například: prodej pozemků kolem Koliby, směna pozemku s věcným břemen cesty u fotovoltaiky ve vlastnictví investorů lokality Barborka za dva pozemky výše u hlavní komunikace ve vlastnictví města ad.

Bude se schvalovat další část oprav cínoveckého kostela. V plánu je oprava zbylé fasády a zádveří za 1,2 mil. Kč a oprava hřbitovní zdi za 7,26 mil. Kč (nejde o překlep), přičemž je požadována dotace od ministerstva kultury ve výši 2 mil. Kč.

Další zajímavý bod je změna územního plánu zkráceným postupem okolo mstišovského rybníka, navrhovaná osobami spojenými s panem starostou (společnost Nola Dubí a jedna fyzická osoba).

Napsat komentář