produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 18.9.2019 od 18:00 hodin

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 18.9.2019 od 18:00 hodin v obřadní síni městského úřadu. Pozvánka a program naleznete zde:

Na programu bude řada majetkoprávních záležitostí a dále věci, které jsou již delší dobu v běhu v běhu (nákup automobilové stříkačky pro hasiče, protipovodňová opatření, kostel na Cínovci, celnice na Cínovci apod.)

(kvd)

Napsat komentář