produbi@email.cz

Pro zájemce o koupi nemovitostí z majetku města Dubí

Množily se nám dotazy na správný postup v případě zájmu o koupi městských nemovitostí. Abychom se my řadoví občané v procesu prodeje vyznali, zde je zjednodušené schéma jednotlivých fází a kroků:

Napsat komentář