produbi@email.cz

Pomozte nám změnit poměry ve městě! Společně to dokážeme!

Máme zájem o dění v okolí a chceme pracovat na tom, aby se naše město stalo lepším místem pro život nás všech.

Pro prosazení potřebných změn potřebujeme hlas každého z Vás!

 

• Chceme, aby naše město bylo bezpečné a čisté. O to se musí zasadit volení zástupci města.
• Chceme, aby každý zastupitel města ve své funkci odpovědně jednal a hlasoval v zájmu občanů města. Prosazování soukromých zájmů není přípustné.
• Chceme, aby správa města jako veřejná služba byla transparentní a efektivní. Hospodaření města a nakládání s městským majetkem musí být v souladu se zájmy občanů města.
• Chceme, aby naše město zlepšilo komunikaci s občany. Informace o dění v okolí musí být poskytovány včas, srozumitelně a otevřeně.
• Chceme, aby se řešili problémy racionálně a účelně. Nedůslednost a zlehčování nevede k řešení.
• Chceme, aby se naše město stalo lepším místem pro život nás všech.

Napsat komentář