produbi@email.cz

Aktualizace: Odměny členů zastupitelstva (od 1.1.2019)

V tabulce jsou uvedeny měsíční odměny, které byly odsouhlaseny na zastupitelstvu dne 19.12.2018. Zastupitelé si odhlasovali odměny (kromě odměny místostarosty) v maximální možné výši, kterou dovoluje příloha k nařízení vlády č. 202/2018 Sb. – Nařízení vlády 202_2018). Při více funkcí jedné osoby se odměny sčítají.

Odměna starosty je stanovena podle velikosti obce opět na základě nařízení vlády. Rada města je pětičlenná (starosta, místostarosta + 3 další členové zastupitelstva).

Více informací naleznete v usnesení ze zastupitelstva.

Napsat komentář