produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 19.12.2018 od 18:00 hodin

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 19.12.2018 od 18:00 hodin v obřadní síni městského úřadu. Pozvánku naleznete zde: ZM 2018-12-19.

Na pořadu bude kromě běžných prodejů pozemků také hlasování o (schodkovém) rozpočtu na rok 2019, odkupu závlahového zařízení na fotbalovém hřišti v Pozorce a vybavení odborných učeben v ZŠ Dubí 1 (minule se hlasovalo o IT vybavení za cca 5 mil. Kč, nyní bude na pořadu nábytek a stavební úpravy za necelých 2,4 mil. Kč). Zlatým hřebem večera bude hlasování o návrhu na zvýšení odměn zastupitelů v souvislosti s navýšením jejich maxim vládou od 1.1.2019 (Nařízení vlády 202/2018 Sb.).

Všichni občané jsou vítáni!

 

Napsat komentář