produbi@email.cz

Jaká je odměna členů zastupitelstva Dubí?

V tabulce jsou uvedeny měsíční odměny, které byly odsouhlaseny na ustavujícím zastupitelstvu města Dubí dne 1.11.2018. Zastupitelé si odhlasovali odměny (kromě odměny místostarosty) v maximální možné výši, kterou dovoluje nařízení vlády (příloha k nařízení vlády č. 318/2017).

Odměna starosty je stanovena podle velikosti obce na základě přílohy k nařízení vlády č. 318/2017. Při více funkcí jedné osoby se odměny sčítají. Rada města je pětičlenná (starosta, místostarosta + 3 další členové zastupitelstva). Do výborů byly zvoleny i jiné osoby než členové zastupitelstva. Některé volební strany nemají ve výborech žádného zástupce.

Více informací naleznete v usnesení ze zastupitelstva.

Napsat komentář