produbi@email.cz

Rubrika: Historie

Společně pro lepší Dubí

Malé adventní zamyšlení aneb Jak to bylo s Derynky

Tak si tak přemýšlím nad láskou k bližnímu, humanitou, liberalismem a demokracií a nad tím, jak je důležité hájit morální hodnoty slušné občanské společnosti a pěstovat demokratickou politickou kulturu. A najednou tváří v tváře všeobjímající nenávisti některých lidí mi to vše přijde mnohem důležitější. „Ta Derynková, to je určitě Němka zasraná, určitě má sudeťácké předky,“ řekl pan…
Více

Svoboda projevu a její potlačování

Svobodu projevu (slova/vyjadřování) můžeme definovat jako svobodu vyjadřovat se bez omezení a cenzury. Právo na tuto svobodu bylo ustanoveno po druhé světové válce Všeobecnou deklarací lidských práv, článek 19. V ČR je svoboda projevu zaručena Listinou základních práv a svobod, článek 17, která tvoří vrchol českého právního řádu. Máme tedy právo vyjadřovat své názory, svobodně vyhledávat…
Více