produbi@email.cz

Další zastupitelstvo – středa 11.12.2019 18:00 hodin

Další zastupitelstvo města Dubí se uskuteční ve středu 11.12.2019 od 18:00 hodin v obřadní síni městského úřadu. Pozvánka a program naleznete zde:

Na programu bude odsouhlasení odpisu pohledávek, běžné majetkoprávní záležitosti, dále například odhlasování smlouvy o úvěru ve výši 16 miliónů korun (na financování nákupu cisternové automobilové stříkačky a protipovodňových opatření), odkoupení zařízení restaurace Sportovní 200 a náhrada za zhodnocení jejích prostor a pořízení kompostérů pro občany.

Napsat komentář