produbi@email.cz

Město Dubí chce kácet stromy ve sportovním areálu Rudolfka

Město Dubí se rozhodlo pokácet pět stromů (4 jírovce a 1 javor) ve sportovním areálu Rudolfka. Vzhledem ke špatnému stavu stromů a jejich umístění tam, kde se pohybuje větší množství lidí, je tento krok pochopitelný a snad i rozumný.

Na celé záležitosti ale mohou být zarážející jiné věci.

Stromy jsou ve špatné stavu z velké části kvůli neodborným zásahů. Pravdou je, že některé řezy byly provedeny v dávné minulosti. Pouhým okem je ale patrné, že další řezy byly provedeny v době nedávné.

Z čistě ekonomického pohledu rostou stromy na pozemku města a jsou majetkem města, který má svou nezanedbatelnou hodnotu. Město má povinnost svůj majetek chránit a nepovolit tak ořez nezpůsobilou osobou. Pokud byl neodborný prořez proveden bez vědomí města, tak by mělo město žádat náhradu vzniklé škody.

Z pohledu ochrany přírody a krajiny je kácení vzrostlých stromů většinou negativním krokem. Stromy, stejně jako příroda kolem nás, mají hodnotu samy o sobě. Nezastupitelnou roli ale hrají i ve vztahu k člověku. Vytvářejí příjemné prostředí, stíní v horkých dnech a odrážejí sluneční paprsky, produkují kyslík (tak potřebný ve všech městech), zvlhčují a ochlazují vzduch, zachycují prach…

Nešetrné zásahy stromy oslabují a stromy jsou tak méně odolné vůči vnějším vlivům. Nešetrné zásahy často vedou ke zkrácení délky života stromů a v horším případě k nutnosti kácení. Kromě toho lze poškozující ořez stromů považovat za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a může být pokutován. Za poškozující ořez dostávají běžně pokuty i města jako vlastníci stromů.

Lze se tedy ptát: Kdo provedl řezy? Na čí pokyn byly řezy provedeny? Je nutné se zbytečně vystavovat pokutám za poškozující řezy? A hlavně: Proč se stav stromů řeší až ve chvíli, kdy je chce město pokácet?

(kvd)

Napsat komentář